Thông báo về việc quy định thời gian học tập, cấp bằng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa

Trung tâm Phát triển Công nghệ thông tin trân trọng thông báo quy định của Trường đại học Công nghệ Thông tin về quy định thời gian học tập, cấp bằng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa, văn bản kèm theo:

spot_img

Bài viết mới nhất