Thông báo về việc nghỉ học Môn “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm( SEO)”

Chào anh chị học viên

Môn “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm( SEO)” Lớp CN2.K2022.1 + HC.K2022.1 + CN1.K2021.1 nghỉ học ngày 06/02/2023.

Lý do giáo viên có việc đột xuất.

Cám ơn anh chị học viên.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất