Thông báo về việc đóng học phí

Trung tâm phát triển CNTT thông báo đến các lớp CN2K27+ HCĐ 16+ CN1-K2020 sẽ bắt đầu đóng học phí học kỳ 2 kể từ ngày 22/07/2021 đến hết ngày 06/08/2021.

Do tình hình dịch bệnh nên Trung tâm sẽ thu học phí qua hình thưc chuyển khoản theo thông tin:

Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
STK : 007 100 352 5391
Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – Chi Nhánh kỳ Đồng
Nội dung nộp tiền theo hướng dẫn: “HOTENSV, MSSV, HOC PHI HK2, NH 2020-2021”

Học phí học kỳ 2 các lớp như sau:

CN1-K2020: 5.310.000

CN2K27: 4.720.000

HCĐ16: 4.720.000

spot_img

Bài viết mới nhất