Thông báo về việc dời lịch học môn học: MẠNG XÃ HỘI

Chào các anh, chị Sinh viên.

PĐT CITD thông báo dời lịch môn học Mạng Xã hội như sau:

Với Mã lớp IS353.D32.CN1 Mạng xã hội CN1.K2022.1+ CN2.K2023.1+ LT.K2023.2

sẽ được học ngày 30-06-2024, giờ học: 14h

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất