Thông báo về việc dời lịch học môn học: Cơ sở hạ tầng CNTT

Chào các anh, chị Sinh viên.

PĐT CITD thông báo dời lịch môn học Cơ sở hạ tầng CNTT như sau:

VỚ mã lớp: IE101.D32.LT_Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin_LT.K2024.1

Sẽ được học ngày 24-06-2024

Với Mã lớp: IE101.D31.CN2_Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin_CN2.K2024.1 + CN1.K2023.1

Sẽ được học ngày 29-06-2024

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất