THÔNG BÁO TIẾP NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI/HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Chào các anh chị Sinh viên.

Hiện tại đã có TKB chính thức của HK3 năm 2023-2024.

Những anh, chị Sinh viên có nguyện vọng học lại, học cải thiện điểm môn học vui lòng vào link sau:

https://www.citd.vn/quy-trinh-bieu-mau-cho-sinh-vien/

Chọn đúng biểu mẫu theo nhu cầu và gởi đến Email phongdaotao.citd@uit.edu.vn

File đơn đính kèm dùng ứng dụng word hoặc PDF và đính kèm trực tiếp trên email (không nhận đơn đính kèm qua link).

Nội dung email hoặc trong đơn ghi rõ lớp theo học lại (xem chi tiết ở TKB)

Thời gian nhận đơn: từ ngày 10-06-2024 cho đến hết ngày 30-08-2024.

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất