[THÔNG BÁO] Nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm được nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động, cụ thể như sau:

  1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (ngày 10 tháng 3 âm lịch)
  2. Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động: nghỉ 04 ngày, từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2021, trong đó, ngày 02 tháng 5 năm 2021 là ngày nghỉ hằng tuần, ngày 03 tháng 5 năm 2021 là ngày nghỉ bù.

            Trung tâm thông tin đến các đơn vị liên kết, đối tác, sinh viên để sắp xếp công tác phối hợp, lịch trình làm việc, lịch học phù hợp với thời gian nghỉ Lễ của Trung tâm.

Trân trọng./.

spot_img

Bài viết mới nhất