KÊNH THÔNG TIN CHÍNH THỨC SỬ DỤNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm tạo thuận lợi cho Sinh viên liên hệ trong quá trình học tập, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin (Trung tâm) – Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến Sinh viên các kênh thông tin chính thức của Trung tâm được sử dụng trong hệ đào tạo từ xa, gồm:

  1. Website thông tin đào tạo:  https://www.citd.vn (chuyên mục Đào tạo)
  2. Email Phòng đào tạo Trung tâm: phongdaotao.citd@uit.edu.vn
  3. Diễn đàn Sinh viên: https://elearning.citd.vn/

Hướng dẫn sử dụng xem tại:

https://www.citd.vn/wp-content/uploads/2022/04/HD_CITD_FORUM.pdf

Nay Trung tâm thông báo đến Sinh viên để biết và sử dụng đúng kênh liên hệ với Trung tâm để nhận được hỗ trợ trong quá trình học tập.

 Trân trọng./.

spot_img

Bài viết mới nhất