Thông báo chính thức về việc chấm đồ án lớp CN2-K25+ HCĐ 15

Chào các anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên về thời gian chấm đồ án online qua phần mềm MS Team như sau:

Thời gian bắt đầu từ 8h ngày 10/07/2021

 Mã tham gia vào MS Teams : 4ryjztt 

Các nhóm theo dõi thời gian chấm, và nhóm của mình là nhóm mấy theo file đính kèm để tránh sai sót.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt

spot_img

Bài viết mới nhất