Sử dụng hệ thống Microsoft Azure cho Sinh viên hệ từ xa

Hiện nay Microsoft Imagine (DreamSpark) cũ đã được thay thế bằng Microsoft Azure Education với nhiều công cụ trực tuyến, cung cấp máy ảo, các phần mềm lập trình AI, …
Để kích hoạt và sử dụng Microsoft Azure, các bạn SV/HV truy cập http://dreamspark.uit.edu.vn (sẽ redirect sang link phù hợp), sau đó dùng tài khoản Microsoft Office 365 đã được trường cấp (có domain @ms.uit.edu.vn) để đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng chi tiết xem tại: https://phongdl.uit.edu.vn/su-dung-he-thong-microsoft-azure-thay-cho-microsoft-imagine-dreamspark-cu

spot_img

Bài viết mới nhất