Lịch học học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên lịch học học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 đã cập. Các anh chị có thể xem lịch học https://www.citd.vn/lich-hoc/

Chúc các anh chị học tốt

TRA CỨU CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Bài viết mới nhất