DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HK2 2023-2024

Chào các anh, chị Sinh viên, hiện tại, PĐT CITD đã lập danh sách Sinh viên các lớp dự thi kết thúc HK2 2023-2024, xem tại link:https://uithcm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/citd_hcmuit_edu_vn/Ev9-niYpJjFHuP0nBmk1M8EBIHNwZckafc1FQGSYav7PiA?e=ZgG8Rk

Lưu ý:

  • Các anh chị Sinh viên xem qua DS nếu không có tên (đã đóng học phí) vui lòng phản hồi kèm hình ảnh minh chứng đến email PĐT

  • Các anh chị đã đăng ký thi lại, học lại, học cải thiện xem file thi lại của của môn học, thi mà các anh chị đã đăng ký theo đơn đã gởi, nếu sót tên vui lòng dùng chính email đã nộp đơn để phản hồi.

  • Môn học không có trong danh sách thi là các môn làm đồ án, tiểu luận

Trân trọng.

 

spot_img

Bài viết mới nhất