Thông báo về việc xử lý học vụ sinh viên hệ đào tạo từ xa

Chào anh chị học viên

Căn cứ quyết định số 1208/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/12/2022. Phòng đào tạo cập nhật thông tin sinh viên đã quá hạn đào tạo buộc thôi học theo file đính kèm.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất