Cơ cấu tổ chức

  1. Ông Lê Đức Thịnh: Giám đốc
  2. Ông Võ Thế Dân: Trưởng phòng Đào tạo
  3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm: Phó Trưởng phòng Đào tạo
  4. Bà Đàm Thị Hướng: Phó Trưởng phòng HC-TH, kiêm Kế toán trưởng
  5. Ông Nguyễn Chí Hùng: Chuyên viên
  6. Ông Vũ Khánh: Chuyên viên
  7. Ông Lương Thiện Nhân: Chuyên viên
  8. Đội ngũ giảng viên: Trung tâm Phát triển Phát triển Công nghệ Thông tin hợp tác với các giảng viên của các Khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin và giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trong Thành phố Hồ Chí Minh.