Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Thông tin chung => Chương trình đào tạo => Tác giả chủ đề:: admin trong Tháng Hai 18, 2019, 05:08:31 PMTiêu đề: Chương trình Đào tạo Hệ hoàn chỉnh mới, dành cho các lớp tuyển sinh từ năm 2019
Gửi bởi: admin trong Tháng Hai 18, 2019, 05:08:31 PM
Chương trình đào tạo Văn bằng 2 Cử nhân Công nghệ Thông tin  được định hướng nghề nghiệp về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Quản  lý, Giám sát, Tư vấn các hoạt động doanh nghiệp

Chương trình bao gồm 85 tín chỉ trong 6 học kỳ (nhóm học phần) dành cho các sinh viên đã có 1 bằng Đại học, có lớp học vào ngày thứ 7 và Chủ nhật.