Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Thông tin chung => Chương trình đào tạo => Tác giả chủ đề:: admin trong Tháng Ba 22, 2013, 03:30:24 PMTiêu đề: Chương trình Đào tạo Cử nhân CNTT chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông
Gửi bởi: admin trong Tháng Ba 22, 2013, 03:30:24 PM
Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã phê duyệt chương trình đào tạo Cử nhân CNTT từ xa qua mạng chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền thông.

Chương trình mới này sẽ được Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin triển khai cho các khóa mới trong năm 2013.


(http://www.citd.edu.vn/Home123/img_file/chuongtrinh_DTTX_MANG&TT_2013.png)
(http://www.citd.edu.vn/Home123/img_file/chuongtrinh_DTTX_MANG&TT_2013(1).png)