Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Thảo luận về các môn học Cử nhân CNTT hướng ngành Hệ thống thông tin quản lý => Thiết kế và lập trình Web => Tác giả chủ đề:: VoTheDan trong Tháng Một 15, 2013, 12:45:46 PMTiêu đề: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEB - ASP
Gửi bởi: VoTheDan trong Tháng Một 15, 2013, 12:45:46 PM
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEB
Mời tham khảo File ThietKeVaLapTrinhWeb.PDF kèm theo.
Sinh viên có thể tham khảo tại môn học  Thiết kế & Lập trình Web - Hướng ngành Mạng máy tính & Truyền thông. (http://www.citd.edu.vn/forum_citd/index.php?board=36.0)