Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Thảo luận về các môn học Cử nhân CNTT hướng Mạng máy tính và Truyền thông => Môn chuyên ngành "Xử lý tín hiệu số" => Tác giả chủ đề:: admin trong Tháng Bảy 21, 2012, 02:11:38 PMTiêu đề: Đề thi tham khảo môn Xử lý tín hiệu số cho kỳ thi tốt nghiệp
Gửi bởi: admin trong Tháng Bảy 21, 2012, 02:11:38 PM
Đây là đề thi môn Xử lý tín hiệu số của Khoa Mạng máy tính và Truyền thông. Các sinh viên có thể dùng để tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp.